ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና

ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና
ደቂ ሓራስ ነብሪ ሕጅስ ተበሲርና
ጥዑም ወረኹም መድሕን ህዝብና
ኣብ ዓዲዩ ዘሎ ደጀን ናይ ቃልስና
ካብ ውሽጢ ምንጪ ሕልምናዩ
ብደገውን ኣይሓመቑን ተሰሪሑዩ
ብዓቕሞም ይቃለሱ ኣለዉ ይጓየዩ
ኣንታ ውጹዕ ህዝቢ ክወግሓልካዩ
ካብ ሕጂ ንንዮ ህግደፍ ኣብቂዑዩ
ይንዋሕ ይሕጸር ዓወትና ግድንዩ
ብውሕልነት ጽፉፍ ስራሕ ተጀሚሩ
ብዘይ ሕብእብእ ሰራዊት ከበራብሩ
ጥዑም ወረ ዓዲ ዘሎ ብሓደ ሰሚሩ
ንሕሱም ጸላኢና ክምሕዎ ካብ ሱሩ
ውጹዕ ክርህዎ ህግደፋዊ ክሓዝን
ሓንጎሉ ክዞሮ ክትለዓሎ ታመርዘን
ጽቡቕና ዘይምነ ይረመስ ይማስን
ገደል ይእቶ ጥራይ ህዝብና ይቕሰን
ውሽጥን ብደገን ዘለኻ ኤሪትራዊ
ተዳሎ ብሁጹጽ ህዝብኻ ከተሕዊ
ተጀሚሩ ዘሎ ንደግፎ ብወግዓዊ
ተፈራሕካ ዋላ ብጸሎት መንፈሳዊ
ብሸለል ከይንሪኦ ድሓር ከይነእዊ
ደሞክራሲ ንመሰል ሰብ ንለውጢ
ኤርትራ ሃገረይ ሓዲኡባ ኣፍልጢ
ንህግደፍ ማፍያ ዓማጺ ቀጥቃጢ
ከም ዝተፈንፈነ ንዓለም ኣፍልጢ
ግር ኢሉና ሓቂ ድዩ ሓሶት ክንብል
ሕጂ በሪሁልና ኣሰራርሓ ሙዕቡል
ብሰላም ክፍታሕ ህዝቢ ንኸይጎድል
ብዘይ ደም ንጸላኢ ከይንህቦ ዕድል
ክፍክር ዝቐነየ ፓልቶክ ህግደፋዊ
እኖሆ ውድቀትካ ተጠሊዕካ ኣእዊ
ብሰንክኻ ዝማሰነ ከተንፍስ ክሓዊ
ከምድላዩ ማይ ሰትዩኳ ጎሮሮ የርዊዘይወድቕ መንግስቲ ኣለና እናበሉ
ፉሉያት ፍጥረት ጌና ዘይማዕበሉ
እምባሕ ተበሎም ህግደፍ ዝተዳህሉ
ከም መልኣኽ ንዲክታቶር ዝሰግዱሉ
ብዘይካ ንሱ ዝበሎም ንኻልኦት ኣሉ
ኣብ ሰይጣናዊ ምሕደራ ዝተጸምበሉ
ሃይማኖታት ሃገርና ረጊመናኹም
ኣብ ጉዳየን ኢዲኩም እናእተኹም
መጽሓፍ ቁዱስ ቑርኣን ደፊርኩም
ዱኹማት ጉጅለ ጸሓይ ዝዓረበኩም
ኣጠላቒዩ ዕርብ ዕቡድ መራሒኹም
ክንሰምዕ ኢና እንታይ ክትብሉኹም
ግዜ ተቐይሩ ክሕጎስ ውጹዕ ህዝብና
ሎምስ ግደኹምዩ ንዑ ድኣ ኣብርዩና
ክትጥዕምዎ ስቓይና ቃንዛና ሓዘንና
ክንዲ ጓይላ ክንደይ ከጉርዓ ክንርኢና
ጸጉረን ክበናጭራ ኣብ ክንዲ ዝቑነና
መግለጺ ናይ ሓዘን ናይዚ መጽነቲና
ቤተ ህግደፍ ክጽልምት ክኹላዕ ገዛና
ብሰላም ክንነብር ኣፍ ልብና ገቲርና
ኣይቅበጹ እስከ ልቢ ግበሩ ተኣረሙ
ተድሊዩና ኢኹም ጽባሕ ከይትሓሙ
ኣሕዋ%ቲና ብዘይካ ብደምና ዝፈረሙ
ካብ ሕጂ ኣደብ ግበሩ ከይትልከሙ
ሱቕ ምረጹ ንኾንቱ ኣይተጉረምርሙ
ተነፊዕኩም ምኸሩ ደም ንኸይፈስስ
ሓው ምስ ሓው ሕድሕድ ከይፋለስ
ብሓባር ዝተረፈ ህዝብና ክንድብስ
ሃገርና ክንሃንጽ ቅድሚት ክንምርሸ
ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ
Advertisements

About yonathans

I am simple ,clear,realistic,time-oriented,and diplomatic.I use all the means and skills I have to try to motivate and remind people to have compassion for the many many families suffering the heavy hand of the government in Eritrea. If I look hard enough into the setting sun My love will laugh with me before the morning comes!!!!!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና

  1. Pingback: ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና | thereisnoemdj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s