ከም ቀደሙ

ከም ቀደሙ

ሓደ ለማኒ ንሓደ ሓላፋይ መገዲ ከምዚ ክብል ሓተቶ፡ ኣነስ እንጀራ ካብ ዘይለክፍ ኣዋርሕ ሓሊፉ’ሎ ሎምስ መቀረቱ እኳ

ረሲዐዮ ኣንታ ሓወይ ገለ’ዶ መዘከርካኒ ኢሉ ሓተቶ፡ ዎዮ ሓላፊ መገዲ ድማ መቀረቱስ ከም ቀደሙ’ዩ ዘሎ ኣይትሰከፍ ኢሉ መገዱ ቀጸለ ይበሃል። ሕጂ ኸኣ…

 

ካብዞም ክሳብ እዚ ቀረባ እዋን ምስ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ተቋወምቲ ኮይኖም ዘለዉስ፡ ቀደም እኮ እዞም መራሕትና ከምዚ ኣይነበሩን ዝብሉ ኣብ ሞንጎኦም ኣለዉዎም። ቀደም መዓስ ማለቶም እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ? ሽዑ ደኣ ብዛዕባ መራሕቶም ምሕሳብ መዓስ ከርክብሉ…. ሰብ ንሞት እናተቀዳደመ እንከሎ!!!! ዘይመስል!!!!!

ድሕሪ ናጽነት ማለቶም እዩ’ዶ ኽብል!!!

! ንዓይሲ ከም ቀደሞም እዮም ዘለዉ ዝተቀየረኒ ነገር የልቦን ከምታ እንጀራ!!!…… ካብ ኣብ ግዜ ቃልሲ ሓንሳብ ምስ ጸላእክዎም ጌና ክሳብ ሎሚ ፈቲየዮም ኣይፈልጥን፡ ንዓይን ንዖዖምን ተራኽበና “ኤርትራ” ጥራይ እያ። ሎሚ ንስኻትኩም ስለ ዘይደገፍኩሞም ግን ገለ ዓይነት “ጽልኢ” ኣብ መዋእል ቃልስና ይኹን ድሕሪ ነጻነትና ዘይንፈልጦ ሒዝኩምልና መጺእኩም።

 

ንሕና ደኣ ኣብ ግዜ ክተት ጸሊእናዮም እንከሎና ንኸትት ኣብ ግዜ ምህናጽ ጸሊእናዮም እንከሎና ንሃንጽ ኣብ ግዜ ሰላም ድማ ኣይፋልኩምን እንብል ከመይ ዝበሉና “ንጹሃት ተቋወምቲ” እንበር ኢና። ሓቃትኩም ግን… እቲ ትማሊ “ወይ ምሳይ ወይ ምስ ጸላእየይ” ዝብል ቅዱስ ጭርሖ፡ ብግልባጡ ግን ወይ ጻዕዳ ወይ ጸሊም ዝብል ስነ ሞጎት ዘለዎ፡ ጥራይ እንዲኹም ትፈልጡ ኣይ ከምኡ ጌይሩ እንድዩ የዕቢዩኩም፡ ሎሚ ምስ ጸላእኩሞ ድማ ወይ ምሳና ወይ ምስ ጸላኢና ዝብል ፍልስፍና ሒዝኩም ተጸንቢርኩምና።

 

ንሕና ግን ከምኡ ኣይኮናን ንዕዑ እወ ጸላእቱ ኢና ንሕና ግን እንፈትዎ ህዝቢ ኣሎና። ንስኻትኩም ግን ንዑዑ ትጸልኡ እትፈትዉዎ ድማ ንዕዑ ዝጸልአ ጥራሕ ኢኹም። ንመራሕትኹም እትመስሉ እንበር ነቲ ናይ ተቋውሞ መንፈስ “ጽልኢ” ሓዊስኩምሉ፡ እሞ መሪር ጽልኢ ድማ ናቱ ቀመማ ቅመም ንዓኩም መሪሩ ንዓና ዓርዒሩ እነሆለ ጸበልኩም ጎንፊ ኣምሲልዎ ነዚ ደንበ ተቋውሞና፡

Advertisements

About yonathans

I am simple ,clear,realistic,time-oriented,and diplomatic.I use all the means and skills I have to try to motivate and remind people to have compassion for the many many families suffering the heavy hand of the government in Eritrea. If I look hard enough into the setting sun My love will laugh with me before the morning comes!!!!!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ከም ቀደሙ

  1. Pingback: ከም ቀደሙ | thereisnoemdj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s